home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt home badania bezpieczeństwo referencje zapisz się kontakt

Zapisz się do naszego
Programu Badań Rynku i Opinii Publicznej!

Program Badań Rynku i Opinii Publicznej to program, w ramach którego prowadzone są Badania marketingowe, tj. badania rynku i opinii publicznej, dotyczące przede wszystkim spraw konsumenckich, w tym oceny produktów i usług dostępnych na polskim rynku (Polityka Prywatności ).

Zarejestrowanie się w Programie umożliwia uczestnictwo w badaniach rynku i opinii publicznej prowadzonych przez Organizatora Programu. Rejestracja w Programie nie oznacza automatycznej kwalifikacji do wszystkich Badań a jedynie umożliwia Organizatorowi kontakt z uczestnikiem Programu w celu zweryfikowania czy uczestnik spełnia kryteria do aktualnie realizowanego Badania.

Jeżeli chcesz zgłosić do Programu swoje dziecko poniżej 16. roku życia skorzystaj z formularza pod tym linkiem .

Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem Programu Badań Rynku i Opinii Publicznej zarejestruj się:* Zgodnie z regulacjami RODO wyrażenie zgody na warunki uczestnictwa w Programie Badań Rynku i Opinii Publicznej nie są obowiązkowe, jednak niewyrażenie zgody oznacza, że udział w Badaniach może okazać się niemożliwy.

*Zapoznałam(em) się z treścią Programu Badań Rynku i Opinii Publicznej i akceptuję jego warunki.
*Wyrażam zgodę na osobisty udział w Programie Badań Rynku i Opinii Publicznej.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych udostępnionych podczas rejestracji do Programu i w tym zakresie zgadzam się na:
  1. wzięcie udziału w rozmowie z przedstawicielem Organizatora kwalifikującej mnie do konkretnego Badania;
  2. przekazanie przedstawicielowi Organizatora moich danych w celu zweryfikowania, czy spełniam kryterium karencji dla konkretnego Badania;
  3. powtórny kontakt telefoniczny z przedstawicielem Organizatora w celu zweryfikowania poprawności danych uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikującej do udziału w konkretnym Badaniu;
  4. przekazanie moich danych kontaktowych firmie zewnętrznej, współpracującej z Organizatorem i prowadzącej konkretne Badanie we własnym zakresie – wyłącznie w celu umożliwienia takiej firmie zewnętrznej przeprowadzenia konkretnego Badania;
*Wyrażam zgodę na ponowny kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z przedstawicielem Organizatora w celu zaproszenia mnie do udziału w innych projektach badawczych prowadzonych przez samego Organizatora lub przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem.
*Oświadczam, że powyższe zgody zostały przeze mnie wyrażone całkowicie dobrowolnie.
Zaznacz wszystkie zgody

KONTAKT

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do nas sygnałami o oszukańczej działalności firmy, o zbliżonej do naszej nazwie, pragniemy poinformować, iż firma INFO-SYSTEMS zajmuje się wyłącznie terenową realizacją badań rynku i opinii społecznej.
Nie sprzedajemy żadnych produktów ani usług innych, niż opisane na naszej stronie. Nie sprzedajemy fotowoltaiki, nie prowadzimy szkoleń z zakresu doradztwa finansowego czy consultingu, nie oferujemy produktów finansowych. Nie prowadzimy również usług typu call-center.

Sprawa została zgłoszona do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do czego też zachęcamy Państwa.

Adres siedziby i korespondencyjny:
INFO-SYSTEMS Marita Czarnecka-Kielak
ul. Egejska 17A m. 48
02-764 Warszawa
NIP 7971201265
REGON 146695256

Biuro:
INFO-SYSTEMS
ul. Żurawia 32/34, pokój 29, I piętro
00-515 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych
iod@info-systems.pl

Informacje nt. Programu Badań i Opinii Publicznej
kontakt@info-systems.pl

Marita Czarnecka-Kielak
Właściciel, Koordynator projektów badawczych
665 754 007
mczarnecka@info-systems.pl

Marta Nakoneczna
Koordynator projektów badawczych
574 226 617
mnakoneczna@info-systems.pl

Gabriela Nowocin
Koordynator projektów badawczych
733 934 191
gnowocin@info-systems.pl